Obvezni večstranski pobot

Obvezni večstranski pobot

Obvezni večstranski pobot je instrument, katerega namen je zmanjšanje medsebojne zadolženosti med podjetji. Vlada ga je uvedla julija 2012 in v slabem letu dni je sicer za relativno majhen delež zmanjšal medsebojne dolgove med podjetji, večjega pozitivnega premika na trgu pa ni prinesel. Razlogov za to je več (večji dolžniki niso zmožni poravnati obveznosti, ukrep sam ne prinaša novega denarja na trg, ampak samo poravna določen del dolga kadar je krog dolžnikov sklenjen), kljub temu pa obvezni večstranski pobot ostaja in ga podjetja morajo izvajati. V marcu 2013 so bili v Uradnem listu objavljeni popravki zakona in sprememba tarif nadomestil stroškov za oddajo pobota.

Vse o večstranskem obveznem pobotu je napisano na strani Ajpesa, na kratko povzeto pa sta najpomembnejša naslednja podatka:

  • v obvezni pobot se prijavijo obveznosti, s plačilom katere je dolžnik v zamudi, v prvi krog, ki sledi mesecu nastanka zamude,
  • v pobot ni potrebno vključiti neplačane obveznosti, ki so nižje od 250 eur.

V spodnji tabeli je urnik pobotov za leto 2013:

Izvedba pobota Sprejem prijav za pobot
Zap.št. kroga Mesec Prvi dan sprejemanja prijav Datum izvedbe pobota
1 JANUAR 18.1.2013 25.1.2013
2 FEBRUAR 15.2.2013 22.2.2013
3 MAREC 15.3.2013 22.3.2013
4 APRIL 19.4.2013 26.4.2013
5 MAJ 17.5.2013 24.5.2013
6 JUNIJ 14.6.2013 21.6.2013
7 JULIJ 19.7.2013 26.7.2013
8 AVGUST 16.8.2013 23.8.2013
9 SEPTEMBER 20.9.2013 27.9.2013
10 OKTOBER 18.10.2013 25.10.201
11 NOVEMBER 15.11.2013 22.11.2013
12 DECEMBER 13.12.2013 20.12.2013

 

Obveznosti v pobot podjetjem ni potrebno oddajati samim, ampak lahko to za njih opravi njihov pooblaščenec, najpogosteje je to njihovo računovodstvo. Naš računovodski servis opravlja storitve vnosa obveznega pobota za vse naše stranke, vedno pa smo vam na voljo tudi za nasvet in pomoč glede pobota in ostalih računovodskih in davčnih vprašanj. Vabimo vas, da stopite v stik z nami.

This entry was posted in Informacije in nasveti. Bookmark the permalink.